My Art for Sale..

Buy my art

Advertise here

your 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisementyour 40px advertisement

Tuesday, July 27, 2010

रावणाचे डोके..... तनतनीचे फुल

flower

आम्ही लहान असतांना या फुलांशी खुप खेळायचो. कोणीतरी आम्हाला शिकवले होते. अशी दहा फुले,त्याच्या मोठ्या देठा सकट तोडायचो. मग ती फुले आम्ही रावणाच्या दहा तोंडांसारखी हातात धरायचो आणी टिचकी मारुन ती उडवायचो,एकदा उजवीकडचे, एकदा डावीकडचे, असे उडवायचो. शेवटचे मधले फुल उडवले की रावणाचे शेवटचे डोके उडवले आणी रावण मेला म्हणुन गलका करायचो. असे कितीतरी वेळा केल्याचे आठवते.

flower


या बिनवासाच्या,गरिब फुलाचे सौंदर्य, कॅमेरा हातात आल्यावर उमगले.

1 comment:

  1. Great Site...Love to see this kind work.. If you are travel bird then only you can do work like this.

    ReplyDelete

Related Posts with Thumbnails
 
Go to Top